រាជធានីភ្នំពេញ : នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញនេះ ស្ងិតប៉ុស្តិនគរបាលស្ទឹងមានជយ័ទី១ ដែលមានម្ចាស់បំណុលហើយនិងកូនបំណុលដែលបាននាំគ្នាមកប្តឹងផ្តល់សមត្ថកិច្ច នៃរឿងជំពាក់លុយជំពាក់គ្នា រវាងអ្នករាប់លុយហើយនិងអ្នកខ្ចីលុយ ដែលសរុបទៅទាំងដើមទាំងចុងគឺ១១០០ដុល្លាអាមេរិក។

ក្រោយពេលដែលខ្ចីលុយបានហើយម្ចាស់បំណុល ក៍បានតេទូរសព្ទ័ទៅកាន់បុរសជាកូនបំណុលខណះពេលនោះកូនបំណុលឆ្លើយថាខ្ញុំមិនសងហើយចង់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចណាក៍ប្តឹងទៅ ដោយម្ចាស់លុយក្តៅក្រហាយនិងសម្តីររបស់កូនបំណុលក៏នាំគ្នាមកប្តឹងប៉ូលិសអោយជួយដឹងឮលុះមកដល់ប៉ុស្តិប៉ូលិសស្ទឹងមានជយ័ទី១ ភាគីទាំងសងខាងបានប្រកែកគ្នាបែកអូហូរស្ទឹង ដោយបុរសជាកូនបំណុលបានប្រកែកថា គាត់អត់បាននិយាយពាក្យនេះទេតែស្ត្រីម្ចាស់លុយ ក៏តបថាកូនបំណុលគាត់និយាយពាក្យឈ្លើយបែបនេះដាក់គាត់ដោយមិនអស់ចិត្តដោយមានការសម្របសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចផងដែរ ។

ភាគីទាំងសងខាងក៍បានទិញធូបម្នាក់មួយបាច់មកស្បថនៅក្នុងប៉ុស្តិប៉ូលិសហើយអោយសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រឿងហើយនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួន។

សូមទស្សនាវីឌេអូខាងក្រោម