ភ្នំពេញៈ ​លោក ​ឃួង​ ស្រេង​ អភិ​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេ​ញ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធាន​កា​រ​សា​ជា​ថ្មី​ទៀត​ដល់​សមត្ថ​កិច្ច​​ដើម្បី​​ចាត់​​វិធាន​ការ​ទប់ស្កាត់​ឡាន​ធំ​ចូល​ក្រុ​ង​ពេល​ថ្ងៃ​​ដោយ​ប្រើ​រយៈ​ពេល​ ១ ​ខែ ​លែង​ឱ្យ​មាន​រថ​យន្ដ​ធុន​ធំ​បើក​ចូល​ក្រុងក្រោយ​ពី​​វិធា​ន​​ការ​ហា​ម​ឃាត់​កន្លង​មក​មិនមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ ឃួង​ ស្រេង​ បាន​លើ​ក​ឡើង​បញ្ហា​នេះ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​​បញ្ជាការ​ឯក​ភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ ​ទី ​៣១​ ខែ ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩​ នៅ​រដ្ឋ​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ដោយ​ទុក​រយៈ​ពេល​ត្រឹម ​១ ​ខែ​ទៀត​ត្រូវ​តែ​ទប់​ស្កាត់​ឲ្យ​​បាន ​ដោយ​ឲ្យ​​អាជ្ញា​ធរ​ខណ្ឌ ​និង​សមត្ថ​កិច្ច​នគរ​បាល​កង​រាជអាវុធ​ហត្ថ​ជា​អ្នក​អនុ​វត្ត​វិធានការ​នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​អភិ​បាល ក៏​បាន​ត្រៀម​រៀប​ចំ​តម្រាយ​ផ្លូវ​សម្រាប់​ឡាន​ធំចូល​ក្រុង​ជា​ថ្មី​ឡើង​វិញ​ និង​ត្រូវ​អនុ​វត្ត​ម៉ោង​ពេល​ចូល​ក្រុង​សម្រាប់​ឡាន​ធំដោយ​កំណត់​ម៉ោង​ឱ្យ​ឡាន​ធំ​ចូល​ក្រុងចា​ប់​ពីម៉ោ​ង​ ៩ ​យប់​ដល់​ម៉ោង ​៦ ​ភ្លឺ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ជាមួយ​គ្នានេះ​ដែរ​នឹង​​រៀប​ចំឲ្យ​​មាន​ទីតាំង​ ៣ កន្លែង​ ដើម្បី​យក​រថ​យន្ត​ធំដែល​ល្មើស​ទៅ​ទុក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្រោយ​ឃាត់​បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​​ ស្រេង​ បាន​ថ្លែង​ថា​៖ «​បើ​ម្ចាស់​ឡាន​ធំ​ណា ​ដែល​មិន​ស្តាប់​តាម​ការណែ​នាំ ​គួ​រឈប់​រក​ស៊ី​ដឹក​ជញ្ជូន​ក្នុង​ភូមិ​សាស្ត្រ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ​ហើយ​​បើ​ចង់​ដោះ​លែង​​វិញ ​ត្រូវ​មាន​ការ​ឯកភាព​ពី​អភិ​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ទើប​បាន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ មាន ​ចាន់​យ៉ាដា អភិ​​បា​ល​រង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​បញ្ជាក់​​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ដិ៍​កាលពីថ្ងៃ​អាទិត្យ​​ថា ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅ​មាន​រថយន្ដ​ធុនធំ​មួយ​ចំនួន​តូច​​មិន​ទាន់​គោរព​ច្បាប់​ បើក​បរ​រំលោភ​តម្រាយ​ផ្លូវ​ដែល​ហាម​ឃាត់​ ប៉ុន្ដែ​មួយ​ចំនួន​ធំ​ ក្នុង​រង្វង់​ ៨០-៩០ ភាគ​រយ​ បាន​អនុ​វត្ដ​ទៅ​​តាម​ការ​ណែ​នាំ​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​​ ចាន់​យ៉ាដា​ ថ្លែង​ថា​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ឡាន​ធំ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​មាន​ចំនួន ៣ ម៉ឺន​គ្រឿង។​ ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗនេះ ​រដ្ឋ​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​​ភាព​ឱ្យ​បាន​ខ្ពស់​ជាង​នេះ​ទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកថ្លែង​ថា៖​ «​ព្រោះ​បច្ចុ​​ប្បន្ន​យើង​នៅមាន​ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ​ខ្លះ​។​ អ្វីដែល​រដ្ឋបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​ទប់​ស្កាត់​ និង​ចាត់​វិធាន​ការ​បន្ថែម​នោះ​រួមមាន ​សិក្សា​ពី​តម្រាយ​ផ្លូវ​សម្រាប់​រថ​យន្ដ​ធុន​ធំ​ឡើង​វិញ​ដូច​ជា​ផ្លូវវេង​ស្រេង ​ផ្លូវ​លេខ​ ២១៧ ​លែង​ជា​ផ្លូវ​ដែល​អាច​ឱ្យ​ឡាន​ធន់ធំ​បើក​ចូល​ និង​ពេល​វេលា​សម្រាប់​ឡាន​ធុន​ធំ​បើក​ចូល​ក្រុង​ដោយ​​បញ្ជាក់​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់»។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បន្ដ​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ចុង​ខែ​មិថុនា​ ឬ​ដើ​ម​ខែ​កក្កដា​ រដ្ឋ​​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​នឹ​ង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​ធំមួយ​អំពី​បញ្ហា​រថយន្ដ​ធុនធំ​ចូល​ក្រុង​ និង​បញ្ហា​ការ​កក​ស្ទះ​ចរា​ចរណ៍​ ដោយ​អញ្ជើញ​គ្រប់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ក្នុង​រង្វង់​ជាង​ ២០០ នាក់​ មក​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​រក​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​រួម​ ព្រោះ​បញ្ហា​នេះ​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​តែ​ភាគី​ណា​មួយ​នោះ​ទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក ​ចាន់​យ៉ា​ដា​ បាន​បញ្ជាក់​ថា​៖ «​វិធាន​ការ​យើង​បាន​អនុវត្ដ​ជាប់​ជា​ប្រចាំ​ ក៏​ប៉ុន្ដែ​យើង​ចង់​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ដោយ​ជជែក​គ្នា​លើ​បញ្ហា​តម្រាយ​ផ្លូវ​ ទីតាំង​ចត ​និង​ការ​កំណត់​ពេល​វេលា​ឲ្យ​ឡាន​ធំៗ​បើក​ចូល​ក្រុង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ គឹម​ បញ្ញា ​នាយក​អង្គការ​មូល​និធិ​បង្ការ​របួស​អាស៊ី​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា (AIP Foundation) បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​រដ្ឋបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​គួរ​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​អ្វីដែល​ខ្លួនមា​នឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ច្បាប់​ ដូច​ជា​បច្ចុប្បន្ន​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ មាន​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​នៅ​តាម​ស្ដុប និង​ ដងផ្លូវ​មួយ​ចំនួន​ជា​ដើម​ គឺ​ត្រូវ​ផ្ដិត​យក​រូបភាព​ពីកាមេរ៉ា​ និង​អនុវត្ដ​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ទៅ​លើ​ឡា​ន​ធុន​ធំ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​បើកបរ​ល្មើស​ច្បាប់​តែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​​ បញ្ញា​ បាន​ថ្លែង​ថា​៖ «​យើង​ត្រូវ​ប្រមូល​ធាតុ​ចូល​ពីភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ថា យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ម៉េច​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ការ​ចរា​ចរ​រថយន្ដ​ធុន​ធំ​បើក​ចូល​ក្រុង​ឲ្យ​​កាន់​តែ​មាន​​ប្រសិទ្ធ​ភាព​។​ ​បើ​យើង​គ្រាន់តែ​ចាប់​ឃាត់​ទុក​រថយន្ដ​ធុន​ធំ​ដែល​បើក​ល្មើសនោះ​ គឺ​មិន​ទាន់​គ្រ​ប់គ្រាន់​ទេ​ គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ទៅ​លើ​ក្រុម​ហ៊ុន​នោះតែ​​ម្ដង។​ បើ​សិន​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​តែ​ឲ្យ​ រថ​យន្ដ​ធុនធំ​ចូល​ក្រុង​ទៀត​ គឺ​ត្រូវ​ដក​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​តែ​​ម្ដង។ ​​បើ​យើង​ធ្វើ​បែបនេះ​ ក្រុម​ហ៊ុន​នឹង​ខ្លាច​ លែង​ហ៊ាន​​ល្មើស​ច្បាប់​ទៀត»៕​postkhmer.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​