ផលិតផល​អាមេរិក​ដូចជា​ស្រោមអនាម័យ ទឹកអប់​ស្រាក្រហម​និង​ព្យា​ណូ​ នឹងត្រូវ​ទទួលរង​ការដំឡើង​ពន្ធ​ពី​ប្រទេស​ចិន​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​១ មិថុនា​នេះ​តទៅ​ដើម្បី​ជា​ការ​សងសឹក​របស់​ក្រុង​ប៉េកាំង​ចំពោះ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​មិន​ឃើញ​មាន​ដំណោះស្រាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធានការ​នេះ​នឹង​ចាប់​អនុវត្ត​មួយ​សប្ដាហ៍​ដែល​ត្រូវបាន​កត់សម្គាល់​ដោយ​កម្ដៅ​នៃ​សង្គ្រាមពាក្យសម្ដី​ហើយ​ចិន​បាន​គំរាមថា​នឹង​បញ្ឈប់​ការនាំចេញ​សមាសធាតុ​គីមី​កម្រ​ដែលជា​វត្ថុ​ធាតុ​សំខាន់​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​អាមេរិក​បន្ទាប់ពី​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​លោក Donald Trump បាន​បញ្ចូល​ក្រុមហ៊ុន Huawei ទៅក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ​រួចមក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​និង​ក្រុង​ប៉េកាំង​បាន​បន្ត​សង្គ្រាម​ពន្ធ​ទៅវិញទៅមក​កាលពីដើម​ខែឧសភា​នេះ​បន្ទាប់ពី​កិច្ចចរចា​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​បញ្ចប់ទៅ​ទាំង​គ្មាន​ដំណោះស្រាយ​ដែល​ភាគី​អាមេរិក​បាន​ចោទប្រកាន់​អ្នកចរចា​ខាង​ចិន​ថា​មិនបាន​អនុវត្ត​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​កាលពីមុន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេស​ទាំង​ពីរបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពន្ធ​គ្នា​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​៣៦០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​នេះ​តាំងពី​យូរ​មកហើយ​។ លោក​ត្រាំ​បាន​ដំឡើង​ពន្ធ​នាំចូល​របស់​ចិន​ច្រើនជាង​ទ្វេដង​លើ​ទំនិញ​តម្លៃ​២០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៅដល់​២៥% និង​បានចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​បទបញ្ញត្តិ​នេះ​ដើម្បី​វាយ​សំពង​ស្ទើរតែ​គ្រប់ការ​នាំចូល​ដែល​នៅ​សេសសល់​ពី​ប្រទេស​អាស៊ី​មួយ​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការ​ឆ្លើយតប​ចិន​បានប្រកាសថា​ខ្លួន​នឹង​ដំឡើង​ពន្ធ​នាំចូល​របស់​អាមេរិក​ដែលមាន​តម្លៃ​៦០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដូចគ្នា​ក្នុង​ថ្ងៃទី​១​មិថុនា​នេះ​ដោយ​ទុកចន្លោះ​ខ្លះ​សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ​ណាមួយ​ដែល​នៅ​មិនទាន់​លេច​រូបរាង​នៅឡើយ​៕kampucheathmey​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​