នៅមុននេះបន្តិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រាប់តែអ្នកនាង Love Riya បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាខ្លាំង ។ អ្នកនាង Love Riya​ បាននិយាយនៅក្នុងឡាយ ថា “​ខ្ញុំមិនត្រូវការលួង ឬ ក៏ទ្រខ្ញុំទៀតទេ ខ្ញុំហត់ ។ ពីដើមឡើយ ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំទេ តែសូមអង្វរខ្ញុំ ខ្ញុំគ្រាន់តែសំដែងលេងជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅ តែចុងបញ្ចប់ថា បងសូមកែប្រែ”។

អ្នកនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាននិយាយក្នុងឡាយបន្ថែមទៀតថា​ “ចរឹតឡិកឡក់របស់គាត់ ខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ គាត់ថាគាត់សូមកែ ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថា ខ្ញុំអត់បានស្រលាញ់គាត់ទេ តែគាត់ថា សូមកែប្រែ“។ អ្នកនាង ធ្លាប់បានប្រាប់ហើយថា ឲ្យប្រូសូនី ដើរចេញ តាំងពីដំបូង​ តែចង់ព្យាយាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងសូមកែខ្លួន។

គួរបញ្ជាប់ផងដែរថា​ អ្នកនាង​ Love Riya ទេីបតែបានរថរយន្ដសេរីទំនេីប៥៧០​ សេរីឆ្នាំ២០២១​ មួយគ្រឿងsurprise ដល់លោកសូនី​ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖