កាលពីពេលថ្មីៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ កីឡាករ​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​២​ក្រុម​ បានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ដើម្បី​ចូល​រួម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រកួត​ពាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រង្វាន់​​ PUBG Mobile Clube Open 2019 តប​តាម​ការ​អញ្ជើញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ដែល​ជា​អ្នក​រៀប​ចំ ។

ក្រុម​កីឡា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អេឡិចត្រូនិក​ The Wolf Of Killer និង​ក្រុម​ Xforce ដែល​ក្រុម​នីមួយ​ៗ​មាន​សមាជិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៥​នាក់ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិន ដើម្បីចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រួមការប្រកួត PUBG Mobile Club Open 2019 (PMCE 2019) ដែលគ្រោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខែឧសភា រហូតដលថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុង Taicang ប្រទេសចិន ៕