ភ្នំពេញ៖ កម្មករ កម្មការនីនាំគ្នារោមអ៊ូមុខរោងចក្រអូលីវ ក្នុងខណ្ឌដង្កោរ រាជធានីភ្នំពេញ ស្មានតែមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរ ដឹងអីតាមការពិត ដោយសារមានកម្មការនីម្នាក់វ័យ២៣ឆ្នាំ ឈ្មោះ យ៉េន ចាន់នី រំភើបពេកស្ទើរតែសន្លប់ ដោយសារឈ្នះបានរង្វាន់៤០លានរៀល ពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង វើក WURKZ សោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនស្រី ចាន់នី ប្រាប់ថា “ខ្ញុំផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើករាល់ថ្ងៃ មិនដែលរំពឹងទុកថាឈ្នះរង្វាន់ធំអីពីវើកទេ កន្លងមកមើលដែរក្រវិលកំប៉ុង ឃើញតែពាក្យអរគុណ បើមិនចឹងទេ គឺរង្វាន់១កំប៉ុង ដល់តែលើកនេះ ឃើញ ៤០លានរៀល ខ្ញុំសឹងតែមិនជឿភ្នែករបស់ខ្ញុំ អត់នឹកស្មានថា ខ្លួនឯងឈ្នះរង្វាន់ហ្នឹងទេ វាហាក់ដូចជាការយល់សប្តិទាំងស្រុង ដល់តែពេលហុចអោយអ្នកលក់មើល គេប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាឈ្នះ ៤០លានរៀល មែន ខ្ញុំឡើងភ័យញ័រដៃញ័រជើង ហើយចង់សន្លប់តែម្តង ខ្ញុំរំភើបពេក មិនដឹងនិយាយថាម៉េច។”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនស្រីបន្តទៀតថា “ខ្ញុំនឹងយកប្រាក់មួយចំនែកទៅធ្វើផ្ទះអោយម្តាយខ្ញុំនៅឯខេត្តកំពង់ចាម ហើយចំនែកខ្លះទៀត ខ្ញំនឹងសម្រាកពីការងាររោងចក្រ ហើយយកទៅទិញអីវ៉ាន់ចាប់ហួយ ដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខរបរមួយនេះនៅឯស្រុកខ្ញុំវិញ។”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី គង់ កុសល នាយកផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស សូមចូលរួមអបអរសាទរ ដល់ប្អូនស្រី ហើយសូមជូនពរអោយផ្ទះថ្មីរបស់ប្អូនផ្តល់នូវសុភមង្គល និងមុខរបរថ្មីទទួល បានជីវភាពប្រសើរឡើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើលោកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំបន្ទាប់ សូមតេមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ ០៦១/០៦៧/០៦៩ ៩០២ ៩០២។ CR: kbn.news