យប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនានេះ កម្ពុជាកេីនឡេីងអ្នកឆ្លងមេរោគ Covid-19​ ដល់ ៤៧ នាក់ ដោយមុននេះរកឃេីញ ១០ នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត​ ។ សូមបងប្អូនចូលរួមការពារ ទប់ស្កាត់ និង ថែរក្សាសុខភាព អនាម័យល្អទាំងអស់គ្នា🙏🙏