បន្ទាប់មានការិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ធតាមបណ្ដាញFacebook មកយើងឃើញថានៅតែមានកាអនុញ្ញាតអោយឡានធំចូលជាហូហែតាមដងផ្លូវនៃរាជធានីភ្នំពេញដដែល ។ ហើយពេលថ្មីៗនេះដែរមានអាខោនFacebook បងប្រុស Ket Bun Makara បានសរសេររាប់រាប់ជាមួយនឹងរូបភាពឡានយីឌុបដែលចូលក្រុងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃថា «លោកប៉ូលីសវាចូលក្រុងទៀតហើយមុខសាលាវណ្ណដា ប្រហែលបានស៊ីចុកហើយបានចូលរួច»។ ចំពោះបញ្ហានេះដែរមិនដឹងថាសាលាក្រុងមានវិធានកាយ៉ាងណាដេីម្បីទប់ស្កាត់រឿងនេះ ដើម្បីអោយប្រជាពលរដ្ធបាត់ក្ដីបារម្មណ៌តទៅទៀត។ ខាងក្រោមមានទាក់ទងទៅនឹង បញ្ហាដដែលៗទាំងនេះដែលកើតឡើងជ្រាំដែរៗនាពេលថ្មីៗនេះ នឹង ពេលកន្លងទៅ។