សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនដែលមានឈ្មោះ ឈ្មោះ ឆេន ចិន្តាណូរ៉ា ភិនភាគដូចខាងក្រោមព្រោះជនឆបោកដែលប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួន មានសំបុលខ្មៅស្រអែម ពាក់វែនតា  គាត់ ចេញចូលនៅអាកាសចរសុីវិល ពាក់អាវ សរ អាយុប្រហែល 51 ឆ្នាំ កំពង់ ប្រហែ១៦៣សង់ទីម៉ែត្រ រាង ធាត់ បន្តិច ចូលចិត្ត ពាក់ឯកសណ្ធានអ្នកបេីកយន្តហោះ និង ឌហ្សារណ៍ ចេញចូលនៅក្នុង ប្រលានយន្តហោះ

និង ចូលចិត្តថតរូប ជា1មួយ អ្នកបេីកយន្តហោះទាំង ប្រុស ស្រី ដែលធ្វេីការនៅក្នុងប្រលាន្តយន្តហោះអ្នក ធ្លាប់ ឃេីញ គាត់ រឺមានស្គាល់គាត់ ស្រដៀងរូបគាត់ សូម ជួយ ប្រាប់ផង  មូល ហេតុមាន បង់ប្អូនជាច្រេីនបាន បានដាក់ពាក្យ បណឹ្តងបទ ឆបោកឆក់ប្លន់ សូម បងប្អូន ជួយ Share អោយបាន ច្រេីន ជួយយកតែបុណ្យផង មានអ្នកណាមានដំណឹងសូមជួយ ផង និង សូមជួយប្តឹងប៉ូលីស ចាប់ គាត់ និង ជូន សគុណ chat មក រឺ ប្រអប់ផ្ញេីសារឺ Comments មក ពួកខ្ញុំនិង ទាក់ទងទៅវិញ និង ជូនសគុណ។