ក្មេងម្នាក់ៗមានភាពឆ្លាតវៃនិងទំលាប់ខុសៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនីមួយៗ។ ជាក់ស្តែងក្នុងវីដេអូខាងក្រោមដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនឹងចែកចាយតៗគ្នាក្នុងបណ្តាញសង្គមដែលក្មេងម្នាក់ដែលបានយំពេលគេចែកក្បាលដោះទៅអោយម្តាយគេ ហើយពេលម្តាយគអោយវិញក៏ឈប់យំ។ នេះបញ្ជាក់អោយឃើញថារូបក្មេងនោះពិតជាស្រឡាញ់និងមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះម្តាយគេ។