ហ្វេសប៊ុក៖ពេលឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើង ដោយក្មេងដែលទើបនឹងកើតស្រលាញ់ស្មើរជីវិតនោះបានបាត់បង់ទៅ អារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាខ្លាំងណាស់ មិនចង់បែកពីកូនឡើយ។

ក្មេងម្នាក់នេះស្លាប់ដោយសារតែមានជំងឺរលាគសួទ នឹងផ្លូវដង្ហើម រហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងបាត់បង់ជីវិត ពិតជាសោកស្តាយណាស់។ ដូច្នេះហើយអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវប្រុងប្រយ័ន្នផងចំពោះក្មេងតូចៗត្រូវតែជួបនឹងគ្រូពេទ្យមុនពេលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ៕