រឿងហួសចិត្តមួយត្រូវបានកើតបានខណៈពេលនារីពីនាក់កំពុងតែឈរនិយាយគ្នានិងថតរូបលេងនៅមុខកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយ ដោយមានចោរមុខស្រស់ម្នាក់បានជិះកង់មកក្បែររួចដកកាំភ្លើងភ្ជង់យកទូរស័ព្ទបានសម្រច។ រឿងហួសចិត្តមួយនេះត្រូវបានគេបង្ហោះនិងចែកចាយពាសពេញបណ្តាញសង្គម និង មានការខំម៉ិនហួសចិត្តគ្រប់ៗគ្នា។

រូបភាពសកម្មភាពចោរជិះកង់មករួចភ្ជង់ប្លន់យកទូរស័ព្ទស្រស់ៗ៖