យោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Darlin Vanបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាព បង្ហាញនូវព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានធ្លាក់ខ្លួនមានជម្ងឺដំបៅក្រពះនិងបំពង់កដំណក់កាលខ្លាំង។ ដោយគណនីហ្វេសប៊ុកដដែល បានសរសេររៀបរាប់ព្រមទាំងសំណូមពរដល់សប្បុរសជនថា៖ “សូមបងប្អូនមេត្តាជួយគាត់បន្តទៀតផងពេលនេះគាត់ពិតជាពិបាកណាស់ខ្វះខាតឈាមនិងថវិកាជាច្រើនដើម្បីវះកាត់ជួយសង្គ្រោះជីវិតរបសលោកមាដែលជាព្រះសង្ឃគង់នៅ វត្តកងរី ខេត្តសៀមរាប។

បងៗមេត្តាជួយខ្ញុំផងពេលនេះត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់ទៀតហើយអាចប្រឈមហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតពេលនេះឋិតក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ក្រុមលោកគ្រូពេទ្យ ប្រភេទឈាមA+និង0កាន់តែល្អបាន”៕