ហ៊េសប៊ូក៖ តាមប្រភពពីគរណីឈ្មោះ ឌួង តារា ផាឌីន បានិយាយរៀបរាបទាំងហួសចិត្តថា ៖ “ពេលឯងទៅបរិច្ចាគផ្តល់ឈាមនៅពេទ្យ យកឈាមឯង ទៅទាំងផ្លោកៗ រាប់ដង ញញឹមរួសរាយណាស់ 😒។ ដល់តែទៅសុំយកមកវិញ ជួយជីវិតសាច់ញាតិបងប្អូន ដូចទៅសុំភ្លេីង យក្ស និយាយរួមមវាតាប៉ែ រកលុយតែម្ដង 😒⛔ ចង់ប្រាប់ថា អញ្ញឈប់ចាញ់បោក ទៅបរិច្ចាគហេីយវេីុយ … អញ្ញទៅផ្ដល់ឈាមស្ម័គ្រចិត្ត ជួយសង្គម ដល់តែអញ្ញត្រូវការ គ្រាន់តែលឺថាយេីងមករកឈាម មុខយេីងវាមិនមេីលផង ពួកអាពេទ្យ សីុញេីសសីុខ្ទុះឈាមគេ ⛔🚫🚫⛔

ជួយសង្គម ចូលរួមផ្ដល់ឈាម ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស ខ្វះឈាមដែលត្រូវការឈាម មានដល់ទាំងប័ណ្ណសរសេីរទៀត តែដល់តែ ឯងទៅស្នេីរសុំម្ដងៗ មិនដែលបាន បានត្រឹមអំពាវនាវ រកជំនួយពីខាងក្រៅដដែល ចឹងសួរថា ខ្ញុំបរិភោគឈាមស្រស់ៗ ខ្ញុំដេីម្បីអីទៀត ?? តេីចាំបាច់នៅល្ងង់យកឈាមអោយពេទ្យទុកលក់យកលុយចឹងមែនទេ ??? ពីថ្ងៃនេះទៅផ្ដាំបងប្អូនខ្ញុំថា ឈប់….រឿងទៅបរិច្ចាគឈាមអោយពេទ្យ សុខចិត្តជួយផ្ដល់ឈាមភ្លាមៗ ដល់ជនណា ដែលគេត្រូវការភ្លាម ទេីបជ្រះថ្លាបានបុណ្យជាង 👆 អ្នកក្រខ្លះ ក្រអត់លុយទិញឈាម ទុកអោយគ្នាដេកងាប់នៅនិងមុខ ស្រស់ៗ ដូចស្ត្រីម្នាក់នៅពេទ្យ(……..)អត់លុយ គឺទុកអោយងាប់តែម្ដង

ឃេីញហេីយសង្វេគ ខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា សម្រាប់ខ្ញុំសុុំឆ្លេីយថា NO ឈប់បរិច្ចាគឈាមទៀតហេីយ ពេលយេីងមានទុក្ខ ពឹងពាក់ពួកវាមិនបានទេ ចឹងគ្មានប្រយោជន៍សម្រប់ខ្ញុំ ទេ ក្នុងការទៅបរិច្ចាគឈាមទៅអោយមន្ទីពេទ្យ stop ⛔ ។ 👎👎👎👎👎”។”