ស្បែកជើងកែងចោត​មួយគូ​មានតម្លៃ​ដល់​ទៅ​១៧​លាន​ដុល្លារ USD ទើបត្រូវ​បានដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​សណ្ឋាគារ cBurj Al Arab, Dubai។​តាម​The Star​ស្បែកជើង​នេះ​ត្រូ​វបាន​រចនា​និង​ផលិត​នៅ​អ៊ីតាលី ។​តាម​អ្នក​រចនា​ម៉ូត​ Maria Majari វា​ត្រូវបានធ្វើ​អំពី​ស្បែក ,មាស, ក្រណាត់​ព្រែ, ត្បូង​ពេជ្រ​ព័ទ្ធជុំវិញ​ចំនួន​២៣៦​គ្រាប់​ និង​ត្បូង​ពេជ្រ​ដ៏​កម្រ​ទំហំ​១៥​កា​រាត់​២​គ្រាប់​នៅ​ចំ​កណ្ដាល​។