តារាល្បីស្រីស្អាតវៀតណាមដែលមានឈ្មោះHuyen My មានផ្ទះពីរកន្លែងគឺ ទីមួយគឺវីឡាដ៍ប្រណីតនៅជាយទីក្រុងហាណូយ និងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងទៀតនៅកណ្តាលទីក្រុងហាណូយ។

តោះទស្សនាផ្ទះល្វែងដ៍ប្រណីតរបស់គាត់ទៅមើល ស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅប៉ុណ្ណាដែរ៖