រឿងខាងលើត្រូវបានបង្ហើបដោយ “ ម្ចាស់ផ្ទះ “ ម្នាក់បានបង្ហោះរឿងរ៉ាវតាមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ นุสรา คมกฤษ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារថា៖
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
អូយ!!! ធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អ រើមកនៅតាមខេត្ត ទុកផ្ទះអោយជួល មនុស្សមិននៅ មានតែសំរាមបែបនេះទុកក្នុងផ្ទះ មុននេះទាក់ទងអោយទៅជញ្ជូនរបស់ក៏មិនជញ្ជូន ពេលយើងទៅមើលផ្ទះឃើញសភាពបែបនេះ។
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
ថែមទាំងគម្រាមយើងទៀតថា បើហ៊ានរើរបស់គេចេញ នឹងប្ដឹង មនុស្សបែបនេះក៏មានដែរហ្អ៎??? ៕ =>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
តាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញទេលោកអើយ ។ =>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ  
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ  
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ  
គិតទៅនៅលើលោកនេះ មានមនុស្សចឹងដែរណ
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
ធ្លាប់តែឃើញម្ចាស់ផ្ទះប្តឹងអ្នកជួល តែអ្នកជួលនេះបែរជាចង់ប្តឹងម្ចាស់ផ្ទះវិញ សាហាវបាត់ ។
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ
=>ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ