ថៃ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានវីដេអូមួយបានចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គម បង្ហាញពីសកម្មភាពមនុស្សជាច្រើនបានបណ្តែតខ្លួននៅលើអាងទឹក ជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជននៅលើហ្វេសប៊ុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង រហូតមានការយល់ច្រឡំថាជាមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតផង។ ប៉ុន្តែការពិតនេះគ្រាន់តែជាការហ្វឹកហាត់មួយរបស់ ស្ថាប័នជំរុំជួយសង្គ្រោះខាងផ្ទៃទឹករបស់ប្រទេសថៃ (TWRS) បានធ្វើការហ្វឹកហាត់ប្រជាជនដែលមិនចេះហែលទឹក ឲ្យចេះសង្គ្រោះការពារខ្លួនពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ ដោយបង្រៀនឲ្យចេះបណ្តែតខ្លួនដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាដុងទឹកសុទ្ធមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយវិធីសាស្ត្រនេះខាង TWRS នឹងសង្ឃឹមថាអាចឲ្យក្មេងៗតូចធ្វើការហ្វឹកហាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនពីទឹកជំនន់ ទោះបីជាមិនចេះហែលទឹកក៏ដោយ៕