នេះហើយគឺជាទឹកចិត្តភរិយា ទោះបីជាប្ដីពិកាយ៉ាណាក៏ដោយ ក៏នាងនៅតែព្រមមិនបោះបង់គ្នាចោលឡើយ តើមនុស្សស្រីដែលល្អដូចគាត់នៅលើពីភពលោកយើងនេះ តើនៅមានទៀតទេ។

តាមរយះវីដេអូខាងនេះយើងបុរសម្នាក់ដែលពិការមួយកំណាត់ខ្លួនតែម្តង គឺត្រូវបានប្រពន្ធដាក់គាត់នៅកន្រក់ ហើយអៀវគាត់នៅពីក្រោយ ដោយដើរទិញអីវាន់ជាមួយគ្នា នឹងទៅណាជាមួយគ្នា ដែលមើលទៅហាក់បីដូចចាមានសុភមង្គលផង និងមើលទៅកំសត់ផងដែរ ដែលសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន។

សូមទស្សនាវីឌេអូខាងក្រោម