នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះ យើងសង្កេតឃើញមានការចាប់ពស់ថ្លាន់ធំៗជាច្រើនកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដោយក្រុមអ្នកជំនាញចាប់ពស់តែម្តង។ ក្នុងការចាប់ពស់ធំៗយ៉ាងនេះ វាពិតជាប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ដែលតម្រូវអោយមានអ្នកជំនាញមកចាប់ទើបបាន ព្រោះថាគេមានវិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៏គ្រប់គ្រាន់។ ប្លែកអីតែពស់មួយក្បាលនោះវិញ វាពិតជាមានចិត្តលោភលន់ហួសមាឌមែន មាត់តូចសោះ តែបែរជាហ៊ានទៅចង់លេបសត្វត្រកួតដែលមានទំហំស្មើនឹងសត្វក្រពើមួយក្បាលទៅហើយ ប៉ុន្តែជាអកុសលចុងក្រោយដោយសារតែលេបទៅមុខលែងរួច វាក៏បានសម្រេចចិត្តខ្ជាប់ត្រកួតនោះមកវិញ។