នាពេលនេះ គេតែងតែឃើញមានគូស្នេហ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួន ដោយបានបង្ហាញនូវភាពភក្ដីជាមួយគ្នា និងគ្នាដែលធ្វើអោយអ្នកដែលគ្មានស្នេហា ដែលមនុស្សភាគច្រើនគេហៅថាអត់លិទនេាះ មានអារម្មណ៍កណ្តោចកណ្តែងមិនស្ទើនេាះដែរទេ។

ក៏ប៉ុន្តែក៏មានគូរស្នេហ៍ជាច្រើនផងដែរ ដែលមានចិត្តស្រលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនហានសារភាពដែរ ដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់មិនហានសារភាពទៅកាន់គូរស្នេហ៍របស់ពួកគេបែបនេះហើយ ទើបខាងស្រីព្យាយាមរកនូវមធ្យោបាយដើម្បីអោយខាងប្រុសសារភាព។