ភ្នំពេញ : កម្លាំង កងរាជ អាវុធហត្ថ រាជធានី ភ្នំពេញ បាន បើ ក យុទ្ធនាការ ត្រួតពិនិត្យរ ថ យន្ត ពាក់ ស្លាក លេខ កង យោធា ពលខ មេរ ភូមិ ន្ទ ( ស្លាក លេខ ខ . ម ) នៅក្នុង គោ លដៅ មួយចំនួ ន នៅក្នុង រាជធា នី ភ្នំពេញ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ ការត្រួ តពិនិត្យ ស្លាក លេខ ខ . ម នេះ គឺ បន្ទាប់ពី ក ងរាជអាវុធហត្ថ រាជធានី ភ្នំពេញ បាន បង្កើត គណៈ កម្មកា រ ត្រួតពិនិ ត្យ មធ្យោបាយ ពាក់ ស្លា កល លេ ខ កងយោធ ពល ល ខេមរ ភូមិន្ទ ធ្វើ ចរាចរ និង ធ្វើ អាជីវកម្ម ខុស ច្បាប់ ក្នុ ង រាជធានី ភ្នំពេញ ។
គណៈកម្មការ នេះ មាន លោក ឧ ត្ត ម សេ នីយ៍ ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង មេបញ្ជាការរ ង កងរាជអា វុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ ប្រទេ ស និង ជា មេ បញ្ជ ការ កងរាជអាវុធហ ត្ថ រាជធា នី ភ្នំពេញ ជា ប្រធា ន រួមទាំង អនុប្រធា ន ៤ រូប និង សមាជិក ប្រមាណ ជា ង ២០ នាក់ ។ នេះ បើ យោងតាម សេចក្តីស ម្រេ ច ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែឧ ស ភា ឆ្នាំ ២ ០១ ៨ ដែល ចុះ ហត្ថ លេខា ដោយ លោក ឧ ត្ត ម សេនីយ៍ ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង ដែល ធ្លា ក់ ដល់ ដៃ អ្នក កា សែត នៅ ថ្ងៃ ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សូមជម្រាបថា នាពេ ល កន្លងមក នេះ មាន រថយន្ត ពា ក់ ស្លាក លេខ ខ ម មួយចំនួន បា ន ប្រ ព្រឹ ត្រ ល្មើ សច្បាប់ និង ស្លាក លេខ ខម មួយចំនួនទៀត ត្រូវបាន ជនខិលខូច យ ក ទៅ បំ ពាក់ រថ យ ន្ត គ្មាន ព ន្ធ និង យកទៅ ធ្វើ អាជីវកម្ម ខុសច្បាប់ ផ្សេ ងៗ ។
ជាមួយគ្នានេះ នាពេល កន្លងម កនេះ មាន រថ យន្ត ពា ក់ ស្លាក លេ ខ ខម មួយ ចំ នួន បាន ប្រ ព្រឹ ត្រ ល្មើស ច្បាប់ និង ស្លាក លេខ ខម មួយចំនួ នទៀត ត្រូវបា ន ជន ខិលខូ ច យកទៅ បំ ពាក់ រថ យន្ត គ្មាន ពន្ធ និ ង យក ទៅ ធ្វើ អា ជីវកម្ម ខុសច្បា ប់ ផ្សេងៗ ។

ជាមួយគ្នា នេះ កងរាជអាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ ប្រ ទេស ក៏បាន ព្រ មាន ចាត់វិធា នកា រ ច្បាប់ ចំ ពោះ បុ គ្គ ល ទាំងឡា យណា ដែល គ្មាន សិទ្ធិ នៅ ការប្រើប្រា ស់ ឯ កសណ្ឋាន អត្តសញ្ញា ណ បណ្ណ ស ញ្ញា សម្គាល់ យា នយន្ត ដែល ប្រើ ប្រាស់ ដោយ យោធា ឬ កងរាជអាវុធហត្ថ និង កា របង្កើត កងក ម្លាំងប្រដាប់ អាវុ ធ ដោ យ ខុសច្បា ប់ ។ ការព្រមាន នេះ បាន ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពី មាន ជនខិលខូច មួយចំនួន បាន តាំង ខ្លួន ជា មន្ត្រី កងរា ជអាវុធហត្ថ ដើ រ រើស កងកម្លាំ ង ប្រដាប់ ខុសច្បាប់ ៕