ប្រទេសថៃ : មិនធម្មតាទេប៉ូលិសនេះមានជំនាញច្រើនមែន សូមសរសើរៗ គឺអាចបង្កើតកូនអោយប្រជាជនបានថែមទៀតផង នេះហើយបានគេហៅថាប៉ូលីសល្អ ដែលចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលះទេសះ។ ទង្វើដ៍ល្អរបស់ប៉ូលីសថៃនេះ គឺធ្វើអោយប្រជាជនពិតជាមានការស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំង ទៅលើប៉ូលីស ហើយបានធ្វើអោយផ្អើលពេញប្រទេសថៃតែម្តង។

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម