អ្នកទាំងអស់ច្បាស់ជាស្គាល់លុយដុល្លាខ្មោចហើយមើលទៅ ដែលលុយដុល្លាខ្មោចនេះផលិតឡើងគឺពិតជាស្រដៀងលុយដុល្លាមែនទែនខ្លាំងណាស់។

ក៍ប៉ុន្តែគេបានសរសេរនៅលើលុយថា គឺជាលុយសែន តែទោះជាយ៉ាងណាក៍មានជនខ្លិលខូចបានយកលុយនេះទៅចាយ ឆបោកអ្នកដែលរវល់ភ្លេចខ្លួនមិនបានមើល។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម