ថ្លែងក្នុងពិ​ធីទទួលទា​​នសា​​​​​​​​​​ច់ជ្រូក​​​​​​​​​​សាមគ្គី នៅប​​​​​​​​រិវេ​​​​​​​​​​​ណ មន្ទីរកសិ​​​​​​​​​​​​កម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និង​​​​​​​​​​នេសា​​​​​​​​​​​​ទខេត្តព្រៃវែង ​​​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លពីល្ងាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃទី២៥ កក្កដា​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ២០​​​​​​​​​១​​​​​​​​៩ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ជា​ សុមេ​ធី អភិ​​​​​​​​បាល​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រៃវែង ​​​​​​​​​​​​បានមានប្រសាស​​​​​​​​​​​ន៍ថា៖ ខ្ញុំហូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាច់ជ្រូក ធម្មតា​​​​​​​​​រាល់​​​​​​​​​​ថ្ងៃ មិន​​​​​​​​​បោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង់វាទេ មិនដែល​​​​​​​​​​​​​​​មានជំងឺយា​​​​​​​​​​​យីរា​​​​​​​​​ង​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​​​​​​​យ​​​​​​ខ្ញុំឡើយ ។ហេតុនេះសូមប​ង ប្អូន ប្រជា​​ព​​​​​​​​​​លរដ្ឋទូទៅ ​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តមេត្តា ទទួលទា​​​​​​​​​នសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច់ជ្រូកឡើងវិញ​​​​​​​​​​ដើម្បីលើ​​​​​​​​​កទឹក​​​​​​​​​ចិត្តដ​​​​​​​​​ល់ក​​​​​​​​​សិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ករ យើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខំចិញ្ចឹម​​​​​​ជ្រូក។

ពិធីនេះដឹ​កនាំដោយលោក ​​​​​​​​​ជា សុមេធី អភិបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​លខេត្តព្រៃវែង និងមាន​​​​​​​​ការចូ​​​​​​​​​​​​​​​​​លរួមពីក្រុមប្រឹក្សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មន្ត្រីក្រោមឱវាទជុំវិញសាលា​​​​​​​​​​ខេត្ត កងកំលាំងទាំ​​​​​​​​​​​​​​​​ងបីស្ថាប័ន ចូលរួមយ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងច្រើនកុំករ។គឺដើម្បីលាង​​​​​​​​​​​​​​នូវជំនឿចិត្ត ឲ្យមហាជ​​​​​​​​នបាន​​​​​​​​​យល់ដឹ​​​​​​​​​​​​​​ងថា៖ ជំងឺប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក គឺមិន​​​​​​ចម្លងម​​​​​​​​​កមនុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្សទេ ។និងសូមឲ្យពលរដ្ឋបរិ​​​​​​​​​ភោគសាច់​​​​​​​​​​​​​​ជ្រូកដូចធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្មតាវិញ ដើម្បី​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក្ដីសង្ឃឹមដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល់អ្នក​​​​​​ចិញ្ចឹម។

ក្នុងពេលនោះ​លោក អ៊ុក សំ​​​​​​​​​​ណាង ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​មន្ទីរកសិ​​​​​​​​​​​កម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និង​​​​​​​​នេសាទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្ត បាន​​​​​​​​​​មានប្រសា​​​​​​​​​សន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា មូលហេតុ ដែលបា​​​​​​​​​​រព្វពិធី​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​ឡើង ដោ​​​​​​​​​យសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ ។ជ្រូកក​​​​​​​​​​​​​​​​សិករចិញ្ចឹមតា​​​​​​​​​​មទ្រុង នៅទូទាំ​​​​​​​​​​​ងខេត្តជិត​​​​​​​​​​​​​​៦ម៉ឺនក្បាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​លក់មិន​​​​​​​​​​​​​​ចេញ តាមផ្សារនី​​​​​​​​​​​មួយៗ ល​​​​​​​​​​​​​ក់សាច់ជ្រូក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លែងដាច់ហើយ ។​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពី លេ​​​​​​​​​​ចឮពាក្យចចាម​​​​​​​​អារាម​​​​​​​​​​​ថា ហូបសា​​​​​​​​​ច់ជ្រូកប៉ះ​​​​​​​​​ពាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខភាព ជ្រូកមាន​​​​​​​​​​​ជំងឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក​​​​​ ។

លោក​បន្តថា តា​​​​មពិតទូទាំត​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រៃវែង ជ្រូកទាំង​អស់ គ្មានជំ​​​​​​ងឺប៉េស្តជ្រូក​​​​​​​​​​​​​អាហ្វ្រិក​​​​​​​​​​នោះទេ ។ជ្រូកមានសុខ​ភាពល្អ ពេ​ល ប​​​​​​​​​​​ង ប្អូន ទទួល​​​​​​​​​​ទាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាច់ជ្រូក ធ្វើឲ្យសុខភា​​​​​​​​ពយើង​​​​​​​​​​​​​​​​ សុខភា​​​​​​​​​​ពល្អ មិនមាន​​​​​​​​​កើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តជំងឺដង្កាត់​​​​​​ផ្សេ​​​​​​​​​​​​ងៗ នោះ​​​​​​​​​​​​​​​ទេ។​ ដូចនេះ សូម បងប្អូន ហូប សាច់ជ្រូកឡើងវិញផង ។ម៉្សាងទៀត កា​រហូប​សាច់ជ្រូក ជា​​​​​​​​ការលើកទឹ​​​​​​​​​​​​​​កចិត្ត ដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល់កសិករ​​​​​​​​​​ចិញ្ចឹមជ្រូក ប​​​​​​​​​​ន្តចិញ្ចឹម​​​​​​​​តទៅ​​​​​​​ទៀត ។

លោកបន្តថា ​សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកកា​​​ប់ជ្រូក យ​​​​​​​​​កសាច់ ​​​​​​​​​លក់លើ​​​​​​​​​​​​​​​​​ទីផ្សារមិន​​​​​​​​ហ៊ាន​​​​​​​​​​​​​ទិញជ្រូករ​​​​​​​​​​ស់ ម​​​​​​​​​កកា​​​​​​​​​​ប់ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ទេ ។ដោយសា​​​​​​​​​​រលក់មិន​​​​​​​​​​​ដាច់ មនុស្សភា​​​​​​​​​គច្រើន បង្វែរពីកា​​រធ្លាប់ហូបសាច់ជ្រូក ទៅ​​​​​​​​ហូប ​​​​​​​​​មាន់ ទា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គោ ក្របី ត្រី ​​​​​​​​ជា​​​​​​​​​​​​ដើមវិញ ។​ ម្លោះ​ហើយ បញ្ហានេះ ប៉ះ​​​​ពាល់ធ្ងន់​​​​​​​​​ធរ ដល់ក​​​​​​​​សិករចិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញ្ចឹមជ្រូក ដែល​​​​​​​​​ជាជ្រូកសុខភា​​​​​​​​​​​​ពល្អ គ្មាន​​​​​​​​ជំងឺទាល់​​​​​​​​​​តែ​​​​​​សោះ ។

ព្រោះ​​​​ថាក្នុង​​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រៃវែង ជ្រូក​​​​​​​​​មិនកើ​​​​​​​​តជំងឺប៉េ​​​​​​​​​​ស្តជ្រូក​​​​​​​​​​អាហ្វ្រិក​​​​​​​​​​​​​​​នោះទេ ។លោក សុខ​​​​​​​​ ជា តំណាងល​​​​​​​​​ក់ចែក​​​​​​​​​ចាយជ្រូក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់ របស់ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​ ស៊ីភី ប្រចាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង ​​​​​​​​និងស្វាយ​​​​​​​​​​​រៀង បានបន្ថែមថា ​មិនត្រឹមតែ​​​កសិករ​​​​​​​​​ចិញ្ចឹមជ្រូកទេ​​​​​​​​​​ លក់ជ្រូកមិ​​​​​​​​នដា​​​​​​​​​​ច់ សូម្បីតែ​​​​​​​​​ក្រុមហ៊ុ​​​​​​​​​​​​​​​​​នស៊ីភី ក៍​​​​​​​​​​​​​លក់មិ​​​​​​​​នដាច់ដែរ មួយថ្ងៃៗ ខេ​​​​​​​​​​​ត្តមួយៗ លក់​​​​​​​​​​ដាច់ត្រឹមតែ​​​​​​​​​ពីរក្បាលប៉ុ​​​​​​​​​​​​ណ្ណោះ​​​​ ។

ខណៈមុន​ពេលផ្ទុះជំងឺ​​​​​​​​​​​​​ប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិកមួយ​​​​​​​​​​ថ្ងៃៗលក់​​​​​​​​ដាច់រា​​​​​​​​ប់ពា​​​​​ន់ក្បាល ។​ ជាមួយប​ញ្ហាខាងលើ​ ដើម្បីលើកទឹក​​​​​​​​​​​​​​​ចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមិន​​​​​​​​​ហ៊ានហូប​​​​​​​​​​​​សាច់ជ្រូក ​​​​​​​​​​ឲ្យហូប សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច់ជ្រូកឡើងវិញលោ​​​​​​​​ក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជា សុមេធី អភិបា​​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​​​ខេ​​​​​​​​​​​​​ត្តព្រៃ​​​​​​​​​វែង​​​​​​​ ។

បានបរិ​ភោគសាច់ជ្រូកប​ណ្តើរ រៀបរាប់​ថា ខ្ញុំហូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាច់ជ្រូក ធម្មតា​​រាល់ថ្ងៃ មិនបោះ​បង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វាទេ ។មិនដែល​​​​​​​​មានជំងឺ យា​​​​​​​​​យីរាងកា​​​​​​​​​​​យខ្ញុំឡើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ ដូចនេះ តាមរ​​​​​​​​​យៈពិធី​​​​​​​​​​ជួបជុំហូប ​​​​​​​​​​​សាច់ជ្រូក​​​​​​​​​​ សូមប​​​​​​​​​​​​​​​​ង ប្អូន ប្រជា​​​​​​​​​​​ព​​​​​​​​​​លរដ្ឋទូទៅ ។មេត្តាទទួលទាន​សាច់ជ្រូកឡើងវិញផ​​​​​​ង ដើម្បីលើកទឹ​​​​​​​​​កចិត្តដល់​​​​​​កសិករ​​​​​​​​យើងខំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចិញ្ចឹមជ្រូក បន្តចិញ្ចឹមជ្រូក​​​​​​​​​​​បន្ត​​​ទៀត។

សូមរម្លឹកថា៖ ក្រោយ​ពីល្បីល្បាញរឿងផ្ទុះជំ​​​​​​​​​ងឺប៉េស្តជ្រូកអា​​​​​​​​​​ហ្វ្រិក​​​​​​​​​នោះមក ​​​​​​​​គេសង្កេ​​​​​​​​​​តឃើញ​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា! អាជីវករអ្នកលក់​​​​សាច់ជ្រូកតាមផ្សារនា​​​​​​​​​​​​​​នា ក្នុងខេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្តព្រៃវែង។គឺលក់ពុំដាច់ទេ​​​​​​​​​​​​ ព្រោះព​​​​​​​​​​​​​លរដ្ឋស្ទើរគ្រប់គ្នាមិ​​​​​​​​​នហ៊ា​​​​​​​​​​​​​​​នទិញសា​​​​​​​​​​​ច់ជ្រូកម​​​​​​​​​​កទទួលទា​​​​​​​​​ន​​​​​​​​​ជាហេតុនាំឲ្យកសិករអ្នក​ចិញ្ចឹម​​​​​​​​​​​​​លក់ជ្រូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កមិន​​​​​​​​​ដា​​​​​​​​ច់៕​ khmershare.news