​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុ​ផល​ ៤ យ៉ាង​ដែល​​គូស្នេហ៍​ទើប​នឹង​រៀប​ការ​ថ្មោង​ថ្មី​គួរ​តែ​ផ្សំ​ដំណេក​ឲ្យ​បាន​ច្រើន
អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់​ត្រូវ​ការ​គេបញ្ចុះ​បញ្ចូល​អ្វី​ច្រើន​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ក្តៅ​សាច់​បានមក​ដល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរុប​មក​ជា​និច្ចកាល​វា​គឺ​ជា​សកម្មភាព​ដំបូង និង​កើត​ចេញ​ពីសភាវ​គតិរបស់​មនុស្ស។ ប៉ុន្តែ​ក្រៅ​ពីការ​ចង់​ភ្លក់​រស់​ជាតិ​នៃ​រាត្រី​ផ្សំ​ដំណេក ​នៅ​មាន​មូល​ហេតុ​​មួយ​ចំនួន​​ទៀត​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ក្តៅ​សាច់​ជាច្រើន​លើក​ច្រើន​សារបន្ត​ទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ធ្វើឲ្យមានក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើង

មនុស្សជាច្រើនគិតថា បទពិសោធន៍​រីក​រាយ ជា​មួយ​នឹង​កាមតណ្ហា គឺជា​សកម្មភាព​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ក្មេង​ជាង​វ័យ។ ការ​សិក្សា​មួយ​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ Colorado-Boulder រក​ឃើញ​ថា ក្តី​សុខ​មាន​ការ​កើន​ឡើង ៤៤ ភាគរយ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​រួ-ម-ភេ-ទ ១ ដង​ក្នុង ១ សប្តាហ៍ បើ​ធៀប​នឹង​អ្នក​ដែល​មិន​បាន​រួម​ភេទ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរិមាណ​នៃ​ការ​មាន​ក្តីសុខ​អាច​កើន​ឡើង​ទៅដល់ ៥៥ ភាគ​រយ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​រួមភេទ ២ ទៅ ៣ ដង​ក្នុង ១ សប្តាហ៍។ អ្នក​អប់​រំ​ខាង​ផ្លូ-វ​-ភេ-ទ​បាន​លើក​សំណួរ​ឡើងថា៖ “តើ​ការ​រួ-ម​-ភេ-ទ​របស់​អ្នក​មាន​តុល្យ​ភាព​ដែរ​ទេ? តើ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​អារ​ម្មណ៍​ថា​ខ្លួន​អ្នក​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ដែរ​ទេ? ”។ “ត្រូវ​ប្រាកដ​ថាអ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​វេលា ដើម្បី​បង្កើត​អារម្មណ៍​ទាំង​អស់​នេះ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. គុណប្រយោជន៍សល់សុខភាព

ការរួ-ម-ភេ-ទ គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​សុខ​ភាព លំហាត់​ប្រាណ និង​ការ​ទទួល​ដំណេក​បាន​យ៉ាង​គ្រប់​គ្រាន់។ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា​មួយ​ពី​សកល​វិទ្យាល័យ Wikes បាន​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​ដែល​បាន​រួ-ម-ភេ-ទ ១ ដង​ទៅ ២ ដង​ក្នុង ១ សប្តាហ៍​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធភាព​ស៊ាំ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ជាង​អ្នក​ដែល រួ-ម-ភេ-ទ​យូរៗ​ម្តង​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​សះ​ស្បើយ​ពីភាព​តាន​តឹង ដែល​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ គឺ​ផ្តល់​គុណ​ប្រយោជន៍​ដល់​សុខ​ភាព​ផង​ដែរ។ តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​ដែល​សកម្ម​នឹង​ជីវិត​រួ-ម-ភេ-ទ​អាច​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​ដល់​បញ្ហា​តាន​តឹង​បាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ធ្វើឲ្យមានភាពស្និទស្នាលកាន់តែខ្លាំង

ការ រួ-ម-ភេ-ទ ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ស្និទស្នាល និង​មិន​ត្រឹម​តែ​ក្នុង​ផ្លូវ​រាង​កាយ​នោះ​ទេ។ គូ​ស្នេហ៍​ជា​ច្រើន​បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ថា​កម្រិត​នៃ​សេចក្តី​សុខ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា និង​ជីវិត​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​របស់​ពួក​គេ ប្រសិន​បើ​គិត​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ​ជា​ផ្នែក​មួយ ដែល​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ពួក​គេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាព​ស្និទ​ស្នាល បាន​រក​ឃើញ​ថា​មិន​ត្រឹម​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​សកម្ម​ភាព​ទាក់​ទង​គ្នា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ ភាព​ស្និទ​ស្នាល​គឺ​ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​ពិសេស​មួយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បង្កើត​ជា​មួយ​នឹង​គូស្នេហ៍​របស់​អ្នក។ តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ដែល​បាន​ដើរ​ទៅ​ជិត​គូស្នេហ៍​អ្នក ហើយ​ឲ្យ​គេ​ឱប​ពេញ​ដៃ​ដែរ ឬទេ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើ​អ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ពេល​វេលា​ឱប​ថើប​ថ្នាក់​ថ្នម​នៅ​ពេល​ផ្តើម​ស្នេហ៍​គ្រា​ដំបូង និង​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​ស្នេហ៍​ដែរ​ទេ? សកម្មភាព​ទាំង​អស់​នេះ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ ដែល​មាន​ភាព​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ពង្រឹង​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​អ្នក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. តិចនិចដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយ

មិនថាការលេងសើចច្រើនប៉ុណ្ណា វាងាយ​នឹង​អាច​បំភ្លេច​បាន​ប៉ុណ្ណោះ តែ​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន​នោះ​ទេ ជា​ពិសេស​បើទោះ​បី​ជា​ពេល​វេលា​បាន​កន្លង​ផុត​ទៅ​ក៏​ដោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូស្នេហ៍​ទាំង​អស់​នឹង​មិន​មានអារម្មណ៍​ចង់​ឡើង​ឋាន​សួគ៌​នោះ​ទេ ដំបូង​ឡើយ​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​មួយ​នឹង​សកម្មភាព​យឺតៗ ហើយ​ចាប់​ផ្តើម​ស្ទាប​អង្អែល ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ដល់​ចំណុច​កំពូល។ ត្រូវ​ចង​ចាំ​ថា​ជីវិត​ផ្លូ-វ​-ភេ-ទ​របស់​អ្នក​គឺ​ស្ថិត​លើ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់ ដូច្នេះ​ត្រូវ​ក្តោប​ក្តាប់​វា​ឲ្យ​ជាប់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​