​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់​ថ្ងៃ​នេះ​រោគាព្យាធិ​កាន់​តែ​មាន​ហានិភ័យ​កើនឡើង​ជា​លំដាប់ ​មើលទៅ​ដូច​ជាកាន់​តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ថែម​ទៀត​ផង។ ជាការ​ពិត​ណាស់​ការត្រួត​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​អោយ​បាន​ទៀង​ទាត់យ៉ាងហោច​មួយ​ឆ្នាំ​អោយបានម្តង​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​បំផុត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសស្រ្តីៗគួរ​តែ​ពិនិត្យ​គ្រឿង​ក្នុង(ផ្ទៃពោះទោះជានៅលីវក៏ដោយ)​របស់​ផង​ខ្លួន​ដើម្បី​អោយ​ដឹង​ទាន់ពេល​វេលា នូវវិធីបង្ការ និងព្យាបាល​រោគ​ដែល​និង​កើត​មាន​ជាយថាហេតុ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច​ជារឿង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ដាស់តឿន​ដោយ​ម្ចាស់គណនី​ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Pizz Fernz ដែល​នៅ​សុខៗ​ស្រាប់​តែ​ពោះ​រីក​ធំ​ដូច​ស្ត្រីមានគភ៌ ទាំងខ្លួន​ឯងមករដូវ​ព្រមទាំង​សង្សារ​របស់​នាង​ជា​មនុស្សស្រី​ដូចគ្នាទៅ​ទៀត អ៊ីចឹង​មាន​អី​ត្រូវ​មានគភ៌?។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​បញ្ជាក់​អោយ​បាន​ច្បាស់​នាង​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ។ លទ្ធផល​គឺ​ឃើញ​មាន​ដុះ​ដុំសាច់​នៅត្រង់​ស្បូនដ៏​ធំ​មួយ។ ដូច្នេះ​នាង​បាន​សន្និដ្ឋានថា​វា​អាច​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង​ជា​ប្រចាំ និង​ការ​ចូល​ចិត្ត​បរិភាគ​ពោះវៀនជ្រូក ទើប​បណ្តាល​អោយ​ដុំ​សាច់​នេះ​កាន់​តែ​រីក​ធំ​ឡើង​។ នាង​បាន​សរសេរលើ​គណនី​របស់​ខ្លួន​ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​“ដាស់តឿន!!! #អ្នកជើងខ្លាំង #ចូលចិត្តសាច់ឡើងភ្នំ ខ្ញុំ​គឺ​ជាជើង​ខ្លាំងផឹកមួយរូបអស់រយៈពេល​ 6-7ឆ្នាំ តែក៏ឈប់​ទទួលទាន​ស្រា-ស្រាបៀរ​រយៈពេល​2​ឆ្នាំមក​ហើយ ហើយក៏​ជា​អ្នកជំនាញ​បរិភោគ​ ខ្ទះសាច់ជ្រូកឡើងភ្នំ ផង​ដែរ!!!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​ខែមករាកន្លង​មក ពោះខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​ផ្តើមធំ តែ​ដូច​ជាមិន​ចំឡែក​អ្វី​សោះ​ព្រោះ​រដូវ​មក​ធម្មតា​ តែ​ពេល​ខ្លះ​ក៏តិច​តួច​និង​ឈឺ​បន្តិចបន្តួច​ដែរ។ ខ្ញុំ​មានសង្សារ​ជាមនុស្សស្រី​ដូច​គ្នា គេ​មាន​ការ​សង្ស័យ​ថា​ខ្ញុំ​លបមាន​ប្រុស​ថ្មី​ទេ​ដឹង​ទើប​បាន​ជា​ពោះ​ធំ​បែបនេះ យើង​ក៏​ឈ្លោះ​គ្នា​ជា​ប្រចាំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្ត​រួម​ការងារ​បាន​ប្រាប់​អោយខ្ញុំ​ទៅ​ពេទ្យ​ពិនិត្យ​ដើម្បី​អោយ​ដឹង​ថា​ឈឺអីតែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាត់រឹង​ដោយ​ឆ្លើយ​ថា​មាន​ទៅ​ឈឺ​អី​ បើគ្រាន់តែស៊ី​ហើយ​ដេក​ហ្នឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួច​ក៏​ធ្វើ​មិន​ដឹង​មិន​ឮ នៅ​ព្រងើយៗ ​វា​កាន់​តែ​ធំ​ឡើង បើធៀប​ទៅ​ស្ត្រីតាំងគភ៌2ខែ​ ពោះខ្ញុំ​វា​ធំ​ជាង​ហ្នឹងទៅ​ទៀត ទីបំផុត​ខ្ញុំ​ក៏​ទៅ​ពិគ្រោះ​ជម្ងឺ​ជាមួយពេទ្យ ពេទ្យ​ថា​មិន​មាន​ផ្ទៃ​ពោះទេ! ជាដុំ​សាច់! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេទ្យ​បាន​ប្រាប់​ក្រោយ​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ពិច័្ចយ​ថា​ដុំ​សាច់​មួយ​នេះ​ធំ​ណាស់ ខ្ញុំ​ឮ​បែប​នេះ​ខ្ញុំ​ភ័យ​ជា​ខ្លាំង​តែ​ខំ​តាំង​ចិត្ត​និង​ប្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ថា​ មិនអី​ទេ វាគ្រាន់​តែ​ជាដុំ​សាច់​មួយ​ដុំ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ពេទ្យ​បាន​ណាត់​ធ្វើ​ការ​វះ​កាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​17​មេសា តែពេល​នេះ​ខ្ញុំ​ឈឺ​ទ្រាំ​លែង​ចង់​បាន​ទើប​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​ណាត់​វះ​កាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូពេទ្យ​បាន​និយាយ​ប្រាប់​សង្សារ​ខ្ញុំ​ថា​កុំ​ព្រួយ​ចិត្ត​អី​ ធ្វើ​ចិត្ត​ធម្មតាៗ​ទៅ ពិតមែន​តែ​ដុំសាច់នុះ​ធំ មាន​ទំងន់​ប្រហែល​ជិត​5គីឡូ តែ​ពួក​យើង​អាច​វះ​កាត់​វា​ចេញ​បាន។ ជំហាន​តំបូង​យើង​ត្រូវ​ចោះ​យក​ទឹក​ចេញ​ពី​ដុំ​សាច់​នុះ​សិន បន្ទាប់​ពីវះ​កាត់​បាន​សម្រេច​ហើយ​ពោះ​ដែល​ធំ​នោះ​នឹង​វឹល​មក​ដូច​ពោះ​ពីមុន​វិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុ​ដែល​មាន​ដុំ​សាច់​យ៉ាង​ដូច​នេះ​វា​មិន​មាន​ចម្លើយ​ជាក់លាក់​ទេ តែ​ពេទ្យ​ក៏​ថា​ដែរ​ អាច​មក​ពី​យើង​ផឹក ​6-7ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា រួច​ក៏​ឈប់ផឹក​ហើយ​ពឺត​តែ​ញ៉ាំ​សាច់ឡើងភ្នំ ​ពី​10ទៅ​15​ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ ដូច​នេះ​វា​អាច​ជាកត្តា​ដែល​ជំរុញ​អោយ​ដុំ​សាច់​នេះ​កាន់​តែ​រីក​មាឌ​ជា​លំដាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី​ដេល​ខ្ញុំ​បាន​ផុស​នៅ​ពេល​នេះ​គឺ​ចង់​អោយ​ស្ត្រី​ទាំង​ឡាយឧស្សាហ៍​ទៅ​ពិនិត្យ​សុខភាព​និង​ផ្ទៃ​ពោះ​អោយ​បាន​ញឹក​ញាប់ បើ​សិន​ជា​មាន​ពេល​គួរ​តែ​ពិនិត្យរាល់​ 6​ខែ​ម្តង ​ជៀសវាង​កើត​រឿង​ដូច​ខ្ញុំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម​អរគុណ​ដល់​អ្នក​រាល់គ្នា មិន​ថាពុក-ម៉ែ សង្សារខ្ញុំ បងប្អូន​និង​មិត្តភក្តិ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ផ្តល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ដល់​ខ្ញុំ​អោយ​មាន​សេចក្តី​ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​ឆ្លង​កាត់​រឿង​រ៉ាវ​ដ៏​លំបាក​មួយ​នេះ។ អត្ថប​ទ​នេះ​បើ​មិន​ជួយ​ជា​ប្រយោជន៍​បាន​ធំទេ​ ក៏​គង់​ជួយ​បានជា​ប្រយជន៍​តិច​តួច​ដែរ។ តែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ដែល​ជា​អ្នក​ជួប​រឿង​រ៉ាវ​ផ្ទាល់​ខ្ញុំ​គិត​ថា​វា​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​ធំធេង​ណាស់។” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា​ម្ចាស់​គណនី ហ្វេសប៊ុក​ ខាង​លើ​បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​វះ​កាត់​ហើយ។ ដូច្នេះ​បើ​បងប្អូន​ស្ត្រី​ទៅ​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​ពោះ​របស់​ខ្លួន​វា​នឹង​អាច​ឃើញ​មាន​ដុំ​សាច់​នេះ​ដែលវាមិន​ទាន់​លូតលាស់ តែ​ពេទ្យ​នឹង​ប្រាប់​ពីវិធីបង្ការ និង​ការពារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រឡាញ់​សុខភាពចូរគិត​ទៅ​ដល់​សុភាសិត​ខ្មែរ​បូរាណ​មួយ​ដែល​លើក​ឡើង​ថា ស៊ីកុំតាម​ឃ្លាន។


ប្រភព៖ thetruthkh