​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេរោគ​ឆ្លង​វីរុស covid 19 បាន​បន្ត​រីក​រាលដាល​ពាសពេញ​ពិភពលោក ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺ​ជា​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ថ្មីៗ​ដែល​ទទួល​រងគ្រោះ​ ដោយសារ​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​វីរុស។ ទី​ភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​រ៉យទ័រ​បាន​រាយការណ៍​ថា​ ករណី​ឆ្លងជាង ១០០ ករណី​ និង​ការ​ស្លាប់​ចំនួន៦ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅអាមេរិក​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ​មីនា​ម្សិលមិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ​អ្នក​អនុវត្ត​វេជ្ជសាស្ត្រ​នៅ​ទី​នោះ​ព្រមាន​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ទិញ​និង​ការ​ស្តុក​ទុក​ម៉ាស​និង​ឧបករណ៍​ដកដង្ហើម (ដូចជា​ម៉ាស N95 ឬ​ម៉ាស​ដែល​មើល​ទៅ​ចម្លែក ៗ ដោយ​គ្មាន​ក្បាល​ជាដើម) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោង​តាម​បទ​សម្ភាសន៍​របស់​ទស្សនាវដ្ដី Forbes ជាមួយ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ការពារ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​បាន​និយាយ​ថា​ មិន​ត្រឹម​តែ​មិន​ចាំបាច់​ពាក់​ម៉ាស​ឬ​ម៉ាស N95 ទេ​ ប្រសិន​បើ​យើង​មិន​ឈឺ​ ការ​ពាក់​ម៉ាស​ខណៈ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​សុខភាព​ល្អ​ប្រសើរ​នោះ​ អាច​នឹង​​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ឆ្លង​បាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​របៀប​នេះ​តើ​គួរ​ធ្វើ​យ៉ាងណា?

លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត Eli Perencevich សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​រោគ​រាតត្បាត​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Iowa បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ​ការ​ពាក់​ម៉ាស​ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្ស​ម្នាក់​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​អនាម័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត Perencevich មាន​ប្រសាសន៍​បន្ត​ទៀត​ថា “ប្រសិន​បើ​យើង​មិន​លាង​ដៃ​របស់​យើង​មុន​ពេល​យើង​ដោះ​ម៉ាស​ចេញ​ពី​មុខ ​និង​បន្ទាប់​ពី​យើង​ដក​ម៉ាស​ចេញ​ពី​កន្លែង​ណា​មួយ​នោះ ​ក៏​អាច​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ជាង​មិន​ពាក់​ម៉ាស​ដែរ” ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់​ក៏​បាន​ព្រមាន​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ខ្យល់​ដង្ហើម​របស់​មេរោគ​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បំពង់ក “វា​ហាក់​ដូចជា​មាន​អារម្មណ៍​មិន​ល្អ​ ដូចជា​អសន្តិសុខ​ផ្នែក​ផ្លូវ​កាយ” ។ លោក​ក៏​បាន​អះអាង​ថា ​មាន​តែ​មនុស្ស​ដែល​មិន​ស្រួលខ្លួន​ទេ ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ពាក់​ម៉ាស់​ដើម្បី​ការពារ​មេរោគ​ពី​ការ​ឆ្លង​ទៅ​អ្នក​ដទៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត Perencevich បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា ​ម៉ាស​មាន​តួនាទី​ថែ​រក្សា​ផ្លូវ​ដង្ហើម ​បើ​សិន​យើង​ពាក់​រួច​ហើយ​ទុក​ពាក់​ម្ដង​ទៀត​នោះ​ នឹង​អាច​ចម្លង​មេរោគ​ទ្វេដង​ ព្រោះ​ម៉ាស​ធម្មតា​មិន​ដូច​ឧបករណ៍​ដក​ដង្ហើម​ដូចជា​ម៉ាស N95 ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ​ ដូច​ដែល​បាន​លើកឡើង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ផ្សេង​ទៀត​ម៉ាស N95 ក៏​មិន​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ដែរ​ឲ្យ​ប្រើ​ដដែល​ដូចគ្នា។ ទី ២ ការ​ពាក់​ម៉ាស​ពិតជា​អាច​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ឆ្លង​បាន​យ៉ាង​ពិតប្រាកដ​ដោយ​វិធី​ដែល​វា​អាច​នាំ​ឱ្យ​មានមេរោគនោះគឺ ម៉ាស​ដែល​ប៉ះ​នឹង​ផ្ទៃមុខ​របស់​យើងតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត Perencevich មាន​ប្រសាសន៍​ថា “ ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​ប៉ះ​មុខ​របស់​ពួកគេ​ឱ្យ​បាន​ញឹកញាប់” ទោះបី​ប៉ះ​ដោយ​អត់​ដឹង​ខ្លួន​ក៏ដោយ។ មិន​មាន​ការ​ធានាណាមួយបញ្ជាក់​ថា​ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបពាក់​ម៉ាស់​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​នោះ​ទេ ​ព្រោះ​ឧបករណ៍​ដក​ដង្ហើម​ត្រូវ​បាន​គេ​ឲ្យដឹង​ថា ​នៅ​តែ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រើប្រាស់​រហូត​ដល់​ហាង​ខ្លះ​ដាច់​ស្ដុក​ ព្រោះ​តែ​មនុស្ស​មាន​ការ​ជ្រួល​ច្របល់​នឹង​វីរុស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា “ គ្មាន​ឧបករណ៍​ដកដង្ហើម​ណា​ដែល​អាច​បំបាត់​ការ​ប៉ះពាល់​ទាំងស្រុង​របស់​វីរុស​បានទេ” ។ ណាមួយ​ដោយសារ​តែ​ឧបករណ៍​ដកដង្ហើម​ដាក់​អន្ទាក់​ខ្យល់​ចូល ​ ហើយការប្រើ​ម៉ាស​ត្រឹមត្រូវ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ឆ្លង​វីរុស​ដោយ​មិន​ខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ចុងក្រោយ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត Perencevich បាន​ព្រមាន​ថា​ ការ​ភ័យ​ស្លន់ស្លោ​ក្នុង​ការ​ទិញ​និង​ស្តុក​ម៉ាស​អាច​នឹង​បង្អាក់​ដំណើរការ​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​នូវ​របស់របរ​ចាំបាច់​ទាំងនេះ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​បំផុត ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី