ភ្នំពេញ៖ គ្រូបង្រៀនម្នាក់ដង្ហើយរកយុត្តិធម៍ពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ អ្នកច្បាប់ មិនបានទទួលយុត្តិធម៍នៅឡើយអស់រយៈពេលជិត៦ខែទៅហើយ ខណៈមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ឃាត់ខ្លួនគាត់និងកូនប្រុស ទាំងគ្មានកំហុស រួចចោទថាជាអ្នកបង្កហេតុបើករថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អ៊ូ ជាលី ជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យឥន្រ្ទទេវី មុខវិជ្ជាផ្នែក គីមីវិទ្យា សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១១-១២ ប្រហែលជាគាត់អស់ជម្រើស ឬគ្មានជំនឿលើតុលាការខេត្តកំពង់ចាម អាចផ្តល់ភាពយុត្តិធម៍ដល់រូបគាត់ ក៏បានបង្ខំចិត្តសរសេររៀបរាប់ក្នុង Facebook របស់ខ្លួន ដោយការឈឺចុកចាប់បំផុត នូវអ្វីដែលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍ស្រុកកងមាស នគរបាលខេត្តកំពង់ចាម វ៉ៃខ្នោះគាត់ ហើយតុលាការមិនផ្តល់យុត្តិធម៍ដល់គាត់ដែលជាជនគ្មានកំហុស..!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកគ្រូរូបនេះបានសរសេរថា៖ ខ្ញុំបាទត្រូវប៉ូលីស នៃអធិការដ្ឋាននគរបាល ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ឃាត់ខ្លួនខ្ញុំបាទនិងកូន រួមទាំងរថយន្ត ដោយចោទថា ជាអ្នកបង្កហេតុបើកបុកមនុស្សស្លាប់ កាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅភូមិអង្គរបានទី៩ ឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងរូបខ្ញុំបាទនិងកូន មិនស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេ ហើយបានវ៉ៃខ្នោះខ្ញុំបាទដោយគ្មានកំហុស និងឃាត់ឡានតាំងពីពេលនោះទុក រាប់ខែពុំទាន់ដោះស្រាយ ។ លោក អ៊ូ ជាលី បន្តថា៖ ផ្នែកនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះទៅធ្វើកោសល្យវិច្ច័យរថយន្ត ក៏បញ្ជាក់ថា រថយន្តរបស់គាត់ពុំមែនជារថយន្តបង្កក្នុងហេតុការណ៍នោះឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបញ្ជាក់ថា៖ រហូតដល់ពេលនេះ សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម ពុំទាន់ផ្តល់យុត្តិធម៍ដល់គាត់ ព្រោះសព្វថ្ងៃគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់ ជារៀងរាល់ខែ លើទឹកប្រាក់(ដប់ពាន់ដុល្លារ) ជាប្រាក់ដាក់តម្កល់ធានានៅក្រៅឃុំ ធ្វើអោយប៉ៈពាល់ដល់អារម្មណ៍ ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមទូរស័ព្ទជាមួយអង្គភាព នគរវត្ត នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ លោកនិយាយថា ៖ ក្នុងហេតុការណ៍នៅព្រលប់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នគរបាលស្រុកកងមាស បានឃាត់ខ្លួនគាត់ចំនួន៣ថ្ងៃ រួចបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្ត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅស្នងការខាងតុលាការបានផ្ញើគាត់១យប់ទៀត ពេលនោះនគរបាលវ៉ៃខ្នោះ និងតម្រូវអោយគាត់ដាក់ប្រាក់តម្កល់ចំនួន១០០០០ដុល្លារ ដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំ ។ លោកបន្តថា៖ អយុត្តិធម៍ណាស់ក្នុងរឿងនេះ ខណៈគាត់គ្មានកំហុស មិនស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍បង្កគ្រោះថ្នាកចរាចរណ៍ផង បែជានគរបាលស្រុកកងមាស ឃាត់ខ្លួន កសាងសំណុំរឿងទាំងបំពាន ខ្វៈការស្រាវជ្រាវ ធ្វើអោយគាត់ខាតបង់ពេលវេលា ប្រាក់កាស បាត់នូវសិទ្ធសេរីភាព ក្លាយជាមេរៀនដ៏ជូចត់ប្រចាំជីវិត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា៖ មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍ ត្រូវមានគុណធម៍ ស្រាវជ្រាវ អង្កេតអោយបានត្រឹមត្រូវ តាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មិនត្រូវចាប់មនុស្សវ៉ៃខ្នោះ ក្នុងការងារស្មានៗ យកមនុស្សដាក់គុក ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីនគរបាល យុត្តិធម៍ កសាងសំណុំរឿងមិនត្រឹមត្រូវ សំយោគបទល្មើសផ្ទុយពីអង្គហេតុ គ្មានបណ្តឹង គ្មានការពិត ហេតុអីក៏តំណាងអយ្យការមិនមោឃភាពនីតិវិធី បែជាសម្រេចចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ជូនអោយសើបសួរ .!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងអង្គហេតុនេះ មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍បាបង្កើតភស្តុតាងក្លែង (ផ្តល់សក្ខីកម្មក្លែង) ដូច្នេះរាល់វិមតិសង្ស័យ ត្រូវបានផលប្រយោជន៍មកលើជនសង្ស័យ ។ ផ្ទុយទៅវិញទាំងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍ តំណាងអយ្យការ ចៅក្រមសើបសួរ មិនបានផ្តល់យុត្តិធម៍អោយលោក អ៊ូ ជាលី តាមរយៈលើកលែងការចោទប្រកាន់ ហើយតំណាងអយ្យការយល់ព្រម ឈានដល់បានដកប្រាក់តម្កល់យកទៅប្រើប្រាស់សងបំណុលគេវិញ ខណៈគាត់គ្មានកំហុស ហើយមិនទាន់គិតដល់ការរំលោភលើសិទ្ធពលរដ្ឋចាប់គាត់វ៉ៃខ្នោះទាំងគ្មានកំហុសនោះផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងករណីនេះ តំណាងអយ្យការ ចៅក្រមសើបសួរ មានភស្តុងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លើឈ្មោះ អ៊ូ ជាលី ខណៈខាងនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ រាយការណ៍ជូន នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បព្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ ផ្អែកតាមលទ្ធផលចុះអង្កេតករណីនេះ មិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើរថយន្តម៉ាក Tacoma ពណ៍ទឹកប្រាក់ ពាក់ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AU-3652 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ឡើយ ដោយ៖ -ការសម្រេចឃាត់រថយន្តម៉ាក Tacoma ពណ៍ទឹកប្រាក់ ពាក់ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AU-3652 និងអ្នកបើកបរឈ្មោះ អ៊ូ ជាលី ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្ស័យ ហើយក៏មានការស្នើសុំការឯកភាពពីលោកព្រះរាជអាជ្ញា ឈ្មោះ ហួត វុទ្ធី ផងដែរ ។ -មិនមានស្លាកស្នាមប៉ៈទង្គិចលើរថយន្តដែលបានឃាត់ ។ -មិនមានសាក្សីបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះខាងនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ក៏សូមដល់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជាទិសដៅបន្ត ដើម្បីរកយុត្តិធម៍ជូនជនសង្ស័យ និងជនរងគ្រោះ គឺគោរពស្នើសុំណែនាំដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ដូចតទៅ៖ ១-សហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញា អមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម ចាត់ការប្រកបដោយយុត្តិធម៍ ជូនជនរងគ្រោះ និងជនសង្ស័យ ។ ២-ធ្វើការប្រជុំដកបទពិសោធន៍លប់បំបាត់ចំណុចខ្វៈខាត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុចខាងលើបានបង្ហាញថា៖ មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៍ផ្តល់សក្ខីកម្មក្លែង ដូច្នេះរាល់វិមតិសង្ស័យ ត្រូវបានផលប្រយោជន៍មកជនសង្ស័យ ។ ក្នុងនោះសូម្បីតែខាង នាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះទៅធ្វើធ្វើកោសល្យវិច្ច័យរថយន្ត ក៏បញ្ជាក់ថា៖ ផ្អែកលើចម្លើយសាក្សី ភស្តុតាង និងការវាយតំលៃ ធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា រថយន្តម៉ាក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tacoma ពណ៍ទឹកប្រាក់ ពាក់ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AU-3652 ដែលបើកបរដោយឈ្មោះ អ៊ូ ជាលី គឺមិនមែនជារថយន្ត ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលអោយស្លាប់ឈ្មោះ សៀន គឹមហន កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម នោះឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបកស្រាយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ ដែលចៅក្រមសើបសួរ លើកលែងការចោទប្រកាន់ ហើយតំណាងអយ្យការ ឯកភាព ព្រមប្រគល់ប្រាក់តម្កល់អោយឈ្មោះ អ៊ូ ជាលី វិញ តែហេតុផលអី បានជាមិនព្រមផ្តល់ភាពយុត្តិធម៍អោយ លោកគ្រូបង្រៀនដែលគ្មានកំហុស..? ភាពអយុត្តិធម៍សង្គម ជាមេរោគធំណាស់ឋិតក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ ជនរងគ្រោះ បញ្ហានេះ អ្នកអនុវត្តច្បាប់ អ្នកច្បាប់ ត្រូវមានគុណធម៍ យកច្បាប់ជាគោល ជៀសវាងអំពើខ្លះប៉ៈចំសាច់ញាតិខ្លួនឯង ការឈឺចាប់គឺមានដូចគ្នា ។ នេះជាសត្យានុម័តធម្មជាតិ ។

សូមរម្លឹកថា៖ បើតាមលោក អ៊ូ ជាលី សំណុំរឿងក្តីគាត់ មានលោក ហួត វុទ្ធី ជាតំណាងអយ្យការ និងលោក សម័យ លីនដា ជាចៅក្រមសើបសួរ មកទល់ពេលនេះជិត៦ខែហើយ គាត់មិនអាចយកឡានមកប្រើប្រាស់បាន និងមិនទាន់មានសិទ្ធដកប្រាក់តម្កល់ ១មុឺនដុល្លារនោះនៅឡើយ៕អត្ថបទ៖នគរវត្ត