​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តព្រៃវែង ៖ ជា រឿង ដ៏ គួរ ឱ្យ ហួសចិត្ត មួយ និង មិន ធ្លាប់ មាន ទាល់តែ សោះ ហើយបង្ក ការ ផ្អើល ឆោឡោ ពេញ រោងការយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ ពី កូនក្រមុំ ស្រែក ចេញពី ក្នុង បន្ទប់ ថា មាន គេ បន្លំ ធ្វើ ជា កូនកំលោះ ចូល ទៅ ផ្សំ ដំណេក ជាមួយ នាង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុ ការ ណ៍ នេះ បាន កើតឡើង កាលពី វេលា ម៉ោង ០៦ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី ១៦ មក រា ស្ថិត នៅ ក្នុងផ្ទះ ការ មួយ នៅ ពេល ដែល ក្រុម គ្រួសារ ម្ចាស់ ដើមការ ទាំង សងខាង កំពុង តែ រវល់ រៀបចំផ្ទះ អ្នកខ្លះ ដេក មិន ទាន់ ភ្ញាក់ ផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែ ឮ សំឡេង កូនក្រមុំ ស្រែក ចេញពី បន្ទប់ លុះ ពេល គេ ចូល ទៅ មើល ស្រាប់តែ ឃើញ យុវជន ម្នាក់ ឈ្មោះ ឈឺ ន ចាន់ សេង អាយុ ១៨ ឆ្នាំ កំពុង ស្រាត យ៉ាង សុខ ស្រួល នៅ ក្នុង បន្ទប់ ក៏ ចាប់ ប្រគល់ ឱ្យ សមត្ថកិច្ច តែ ម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព ពី លោក អធិការ ស្រុក កញ្ជ្រៀច ឱ្យ ដឹង ថា នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ កើតហេតុ នោះ គេ បាន រៀបចំ ពិធី មង្គល ការកូន ហើយ យុវជន ឈឺ ន ចាន់ សេង ក៏ បាន ទៅ ឈរ មើល គេ ផឹកស៊ី រាំ កំសាន្ត ដែរ ព្រោះ ផ្ទះ នៅ ជិតខាង គ្នា រហូត ដល់ ជិត ចប់ កម្មវិធី ពេល ឃើញ កូនក្រមុំ អស់កំលាំង ក៏ចូល ទៅ ដេក ក្នុង បន្ទប់ ផ្សំ ដំណេក ម្នាក់ឯង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯ កូន កំលោះ កំពុង បន្ត ផឹកស៊ី រាំរែក ជាមួយ មិត្តភក្តិ បងប្អូន ក្នុង រោងការ ដែលអាចជា ឱ កាស ល្អ សម្រាប់ យុវជន ឈឺ ន ចាន់ សេង យកសា រុង រុំ ខ្លួន លបចូល ទៅ ក្នុង បន្ទប់ ផ្សំ ដំណេក បន្លំ ធ្វើ ជា កូនកំលោះ ហើយ ផ្សំ ដំណេក ជំនួស កូនកំលោះ រហូត បាន សម្រេច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះ ភ្លឺ ឡើង ទើប កូនក្រមុំ ដឹង ហើយ ស្រែក ឆោឡោ ឡើង ផ្អើល អស់ មនុស្ស នៅ ក្នុងផ្ទះ នាំ គ្នា ឡើង ទៅ ចាប់ ប្រគល់ អោយ សមត្ថកិច្ច តែ ម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯ នារី រង គ្រោះជា កូនក្រមុំបាន ឱ្យ ដឹង ថា ក្នុង ពេល ដែល យុវជន កំហូច នេះ ចូល ទៅ ក្នុង បន្ទប់ រូប នាង ក៏ បាន ដឹង ដែរ ប៉ុន្តែ ដោយសារ ក្នុង បន្ទប់ បិទ ភ្លើង មើល មិនឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុខ រូប នាង ស្មានថា ជា កូនកំលោះ ទើប ពេល គេ ចាត់ការ នាង មិន ប្រកែក ដោយ គិត ថា ជា ប្តី លុះដល់ ភ្លឺ ឡើង នាង ភ្ញាក់ ពី ដេក ឃើញ អ្នក ដេក ជាមួយ មិនមែន ជា ប្តី ទើប ស្រែក ឆោឡោ ឡើង តែ ម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក យុវជន កំហូច ឈឺ ន ចាន់ សេង បាន សារភាព ប្រាប់ សមត្ថកិច្ច ថា រូបគេ និង នារី រង គ្រោះជា អ្នក ជិតខាង គ្នា ហើយ រូបគេ បាន លួច ស្រលាញ់ នារី រង គ្រោះ យូរហើយ តែ មិន ដែល បាន សារភាព រហូត ដល់ នាង រៀប ការ រូបគេ ក៏ មក មើល ទៀត លុះដល់ យប់ ជ្រៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល ឃើញ នាង នៅ ក្នុង បន្ទប់ ម្នាក់ឯង ឯ កូនកំលោះ បាន ទៅ ដេក នៅ រោង ខាង កូនកំលោះ បាត់ ជាឱ កាស ស្ងាត់ ល្អ រូបគេ ក៏ បន្លំ ធ្វើ ជា កូនកំលោះ ឡើង ទៅ ផ្សំ ដំណេក ជាមួយ នាង តែ ម្តង ហើយដោយ គេ ខំប្រឹង ច្រើន ពេក រហូត ដល់ ទៅ ៣ ដង ធ្វើ អោយ អស់កំលាំង ក៏ ដេក លង់លក់ រហូត ដល់ ព្រឹក ។

ជន នេះ បាន សារភាព ដោយ ត្រង់ ទៀត ថា ដោយសារ ខ្លួន ខំប្រឹង ក្រេប ចន្ទ ទឹកឃ្មុំ ច្រើន ពេក រហូត ដល់ ទៅ ៣ ដង ក្នុង មួយ រាត្រី ធ្វើ ឱ្យ អស់កម្លាំង រលីង ក៏ ដេក លង់លក់ រហូត ដល់ ព្រឹក ភ្លឺ ច្បាស់ ទើប នាង ភ្ញាក់ ឡើង ឃើញ មិនមែន ជា ប្តី ក៏ ស្រែក ឆោឡោ ផ្អើល ដល់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា តែ ម្តង ឯ ខ្លួន ក៏ ភ្ញាក់ពីដេក ដែរ ។

តាម ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ ជុំវិញ រឿងរ៉ាវ លួច ចូល ផ្សំ ដំណេក ជាមួយ កូនក្រមុំ ដែល ប្រៀប បាន ទៅ នឹង អង្ករ ក្លាយជា បាយ ទៅ ហើយ នោះ ពេល នេះ មេបា ចាស់ទុំ ទាំង សងខាង កំពុង សម្របសម្រួល គ្នា ដោយ ខាង កូនស្រី អះអាង ថា មិន ចង់ឱ្យ រឿងអាស្រូវ បែប នេះ កើតឡើង ទេ ប៉ុន្តែ ធ្វើ ម៉េច វា ជា រឿង ដែល នឹក ស្មាន មិន ដល់ ព្រោះ កូនស្រី ស្មានថា ជា ប្តី ទើប ប្រគល់ ខ្លួនប្រាណ សម្រាប់ រាត្រី ទឹកឃ្មុំ នេះ ។ លុះ ដឹង ថា មិនមែន ក៏ បាន ស្រែក ឆោឡោ ដែល នេះ បាន បញ្ជាក់ ច្បាស់ ថា កូនស្រី មាន ភក្តីភាព នឹង ប្តី ដែល ក្រាប សំពះ ក្បាល ដល់ កន្ទេល ដូច្នេះ សូម ឱ្យ ខាង ប្រុស ពិចារណា និង យោគយល់ ផង ។

ទោះបីជា បែប នេះ ក្តី កូនកំលោះ ផ្ទាល់ មិន ទាន់ បង្ហាញ ជំហរ ថា យ៉ាងណា នោះ ទេ គឺ ទុក ឱ្យ ចាស់ទុំ ពិចារណា សិន ថា តើ ត្រូវ ដោះស្រាយ ដោយ បែប ណា? រឿងរ៉ាវ ដែល បាន កើតឡើង នេះ ពិតជា គួរ ឱ្យ ហួសចិត្ត ពន់ពេក ណាស់ ដែល កូនកំលោះ ទុក នាង កូនក្រមុំ ឱ្យ គេង រង់ ចាំតែ ម្នាក់ឯង នៅ ក្នុង បន្ទប់ ហើយ រូបគេ បែរជា ត្រេកត្រអាល ការ រាំ សប្បាយ និង ផឹកស្រា ដល់ ស្រវឹង ធ្លាក់ ភ្នែក ទៅ ដេក លង់លក់ នៅ រោងផ្កាស្លា ទៅ វិញ ( រោងការ កូនកំលោះ ) ដោយ អត់ ខ្វល់ ចំពោះ រាត្រី ដ៏ ពិសិដ្ឋ នេះ សោះ ។

អ្វី ដែល គួរ ឱ្យ សោកស្តាយ ចំពោះ ទ ង្វើ ចោរលួច បេះដូង មិន គួរ រឿង ស្មោ គគ្រោក បែប នេះ កើតឡើង នោះ ឡើយ ដែល គ្រប់ គ្នា ហួសចិត្ត គ្មាន វាចា នឹង ថ្លែង ។ គេ ឆ្ងល់ ថាបើ លួច ស្រឡាញ់ នាង យូរ មក ហើយ ហេតុ អី ក៏ មិន ស្តីដណ្តឹង តាម ប្រពៃណី ទៅ បែរជា បន្លំ ខ្លួន ធ្វើ ឱ្យ អនាគត ប្តី – ប្រពន្ធ ថ្មោងថ្មី របស់ គេ ត្រូវ អាប់អួរ បែប នេះ ទៅ វិញ ៕

ប្រភព ៖ កោះសន្តិភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​